Etusivu

Hyvän elämän mahdollisuuksia kaikkialla Suomessa

HybridiSuomi on sitoutumaton viestintähanke ja ajatusliike, joka pyrkii luomaan pohjaa keskustelulle Suomen alueiden – kaupunkien, taajamien ja maaseudun – tasapainoisesta kehityksestä koronakriisin jälkeisenä aikana.

Koronakriisi muutti merkittävällä tavalla suomalaisten arkea. Työ, opiskelu, palvelut ja tuotanto osoittautuivat luultua vähemmän paikkaan sidotuiksi. Yksilöille, yrityksille ja instituutioille avautuu mahdollisuuksia, mutta myös haasteita ja esteitä. HybridiSuomi haluaa kartoittaa näitä kaikkia.

Aiempaa monimuotoisempi kehitys tukeutuu joka kolmannen suomalaisen omaamaan kaksoisidentiteettiin. Sen aineksia voivat olla suvun maakuntaidentiteetti tai etninen tausta, lapsuuden kasvuympäristö, nykyinen asuinpaikka tai rakas mökkipaikkakunta. Identiteettejä ei kätketä, vaan ne korostuvat arjen, työn ja kulttuurin voimavaroina.

Uskomme, että nyt on käynnissä syvällisempi muutos, joka vaikuttaa arvostuksiimme ja valintoihimme. HybridiSuomi haluaa avata, rohkaista ja johtaa keskustelua monipaikkaisen elämän mahdollistamisesta ja muista koronavuoden Suomelle avaamista näkymistä.   

Artikkelit

Pysyvän asutuksen ja monipaikkaisuuden välinen dynamiikka ­­­­­­on altis yhteiskunnan muutoksille

Väestöennusteiden mukaan vakituisen väestön alueellinen kehitys eriytyy tulevaisuudessa entisestään. Monilla alueilla, erityisesti maaseudulla, on kuitenkin merkittävä määrä pääosin vapaa-ajan asukkaista koostuvaa kausiasutusta ja samalla monipaikkaista väestöä – toisin sanoen väestöä, joka asuu useammassa kuin yhdessä paikassa, esimerkiksi vakituisessa asunnossaan ja vapaa-ajan asunnollaan.

Lue lisää

Blogit

Maakunnat peliin – alueellisen toimeenpanon ydinmoottoreille tulisi antaa enemmän vastuuta

Julkishallinto ennen, nyt ja tulevaisuudessa -blogisarja on kuuden julkaisun kokonaisuus julkishallinnon kehitystarpeista muuttuvassa yhteiskunnassa. Blogisarjan kirjoittajat Raimo Ikonen, Timo Kietäväinen, Markku Lehto ja Rauno Lämsä ovat kukin tehneet vuosikymmenien uran julkishallinnon parissa ja jättävät nyt omat terveisensä viestikapulaan seuraaville tekijöille. Blogisarja avaa näkökulmia Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKSin julkaisuun: ”Rakenteet kuntoon – ehdotuksia julkisen hallinnon remonttiin”.

Lue lisää

Selvitykset

HybridiSuomi-kansalaiskysely: Onko monipaikkaisuus mielentila?

Monipaikkaisella elämäntavalla tarkoitetaan arkielämän jakamista vakituisen asuinpaikkakunnan ja vapaa-ajan asunnon paikkakunnan välillä. Lokakuussa toteutetussa HybridiSuomi-kansalaiskyselyssä selvitettiin suomalaisten asenteita ja mielipiteitä monipaikkakuntaisuudesta sekä monipaikkaisesta työnteosta.

Lue lisää