Etusivu

Hyvän elämän mahdollisuuksia kaikkialla Suomessa

HybridiSuomi on sitoutumaton viestintähanke ja ajatusliike, joka pyrkii luomaan pohjaa keskustelulle Suomen alueiden – kaupunkien, taajamien ja maaseudun – tasapainoisesta kehityksestä koronakriisin jälkeisenä aikana.

Koronakriisi muutti merkittävällä tavalla suomalaisten arkea. Työ, opiskelu, palvelut ja tuotanto osoittautuivat luultua vähemmän paikkaan sidotuiksi. Yksilöille, yrityksille ja instituutioille avautuu mahdollisuuksia, mutta myös haasteita ja esteitä. HybridiSuomi haluaa kartoittaa näitä kaikkia.

Aiempaa monimuotoisempi kehitys tukeutuu joka kolmannen suomalaisen omaamaan kaksoisidentiteettiin. Sen aineksia voivat olla suvun maakuntaidentiteetti tai etninen tausta, lapsuuden kasvuympäristö, nykyinen asuinpaikka tai rakas mökkipaikkakunta. Identiteettejä ei kätketä, vaan ne korostuvat arjen, työn ja kulttuurin voimavaroina.

Uskomme, että nyt on käynnissä syvällisempi muutos, joka vaikuttaa arvostuksiimme ja valintoihimme. HybridiSuomi haluaa avata, rohkaista ja johtaa keskustelua monipaikkaisen elämän mahdollistamisesta ja muista koronavuoden Suomelle avaamista näkymistä.   

Artikkelit

Japanilainen innovaatio tuo elinvoimaa pieniin kuntiin

Neljä miljoonaa japanilaista lahjoittaa vuosittain kuntien elinvoimaa tukeviin hankkeisiin ja saa vastalahjaksi korkealaatuisia elintarvikkeita tai muita tuotteita – ja verovähennysoikeuden. Miten kotiseutulahjoitusjärjestelmä toimii, ketkä siitä hyötyvät ja voisiko sellaisen rakentaa myös Suomeen?

Lue lisää

Blogit

Korona korostaa maaseutua kuntien strategiatyössä

Koronapandemia on merkinnyt paikkasidonnaisuuden vähenemistä työelämässä. Vaikka kaupungit, pääkaupunkiseutu etunenässä, eivät vetovoimaansa paljoa menettäisikään, on etätyö mahdollistanut uudenlaisen elämäntavan kokeilun, joka ravistelee kaupunkien ja maaseudun välistä asetelmaa.

Lue lisää

Selvitykset

HybridiSuomi: etätyö ja työnteon uudet muodot

HybridiSuomi-kansalaiskyselyn kolmannessa osassa pureudutaan koronakriisin myötä yleistyneeseen etätyöhön ja sen vaikutuksiin työelämään ja yrityksiin. Neljännes suomalaisista on lisännyt etätöiden tekemistä koronapandemian aikana. Etätyössä nähdään runsaasti hyötyjä ja joka neljäs vastaajista aikoo jatkaa etätyön tekemistä myös muualta kuin vakinaiselta asunnoltaan. Lue lisää kyselyyn pohjautuvasta artikkelista, jossa HybridiSuomen neuvonantajat Johanna Ikäheimo, Juha Vidgrén ja Pekka Sauri kommentoivat kyselyn tuloksia. 

Lue lisää