Artikkelit

HybridiSuomi-kansalaiskysely: Suomalaiset uskovat etätyön jatkuvan

Ilkka Haavisto ja Johanna Saarinen

Etätyön suosio jää pysyvästi koronapandemiaa korkeammalle tasolle. Näin uskovat HybridiSuomi-kansalaiskyselyyn vastanneet suomalaiset, joiden enemmistö pitää etätyön vaikutuksia pääsääntöisesti positiivisina.

Lähes kaikki suomalaiset uskovat etätyön jäävän pysyvästi korkeammalle tasolle kuin ennen koronapandemiaa. Vain 6 prosenttia vastaajista uskoo etätyöinnon laskevan takaisin pandemiaa edeltäneelle tasolle. Suurin osa suomalaisista, 75 %, kuitenkin arvelee etätöiden laskevan korona-ajasta. Viidennes puolestaan uskoo niiden jäävän pandemia-ajan tasolle tai jopa nousevan sitä korkeammalle.

Reilu kolmannes suomalaisista on tehnyt koronapandemian aikana etätöitä. Yleisintä se on nuorimpien ikäryhmien keskuudessa ja Etelä-Suomessa. Alle 34-vuotiaista lähes puolet on tehnyt etätöitä, kun 55-64-vuotiaista etänä on ollut vain joka neljäs.

Etätöitä tehneistä suurin osa, 65 %, on tehnyt töitä myös muualla kuin vakituisessa asunnossaan. Pisimpiä aikoja etätöitä muualla kuin kotona ovat tehneet alle 25-vuotiaat.

”Koronapandemian aikana yleistynyt etätyö on mahdollistanut monipaikkaisen elämän. Etenkin asiantuntijatyötä on voitu tehdä myös kakkosasunnoilta tai vuokramökeiltä käsin. Se on näkynyt mökkipaikkakunnilla, joilla on ollut tavallista enemmän kakkosasukkaita ympäri vuoden”, sanoo HybridiSuomi-kyselyn teettäneen Keskitien säätiön hallituksen puheenjohtaja Ilkka Haavisto.

Mökeillään etätyötä tekevät nostavat mökkikuntansa tärkeimmiksi palveluiksi terveyspalvelut, laajakaistayhteydet ja liikenneyhteydet.

Etätyö lisää valinnanvapautta

Suomalaiset näkevät etätyöllä ja muilla monipaikkaista elämää helpottavilla tekijöillä olevan positiivisia vaikutuksia. Kolme neljästä vastaajasta uskoo, että perheillä on nyt enemmän mahdollisuuksia työ- ja asuinpaikan valintaan. Etätyön nähdään myös parantavan maaseudun ja saariston elinvoimaa ja parantavan yleisesti elämänlaatua.

Etätyön yleistymistä ei kuitenkaan pidetä pelkästään positiivisena ilmiönä, sillä yli puolet vastaajista uskoo etätyön lisäävän epätasa-arvoa työelämässä, sillä kaikki eivät voi hyödyntää etätyön tarjoamia mahdollisuuksia.

”Kaksi viidestä vastaajasta uskoo etätyön myös tekevän työstä entistä kuormittavampaa”, sanoo kyselyn suunnittelusta ja analysoinnista vastannut tutkimuspäällikkö Johanna Saarinen Pohjoisranta BCW:stä.

HybridiSuomi-kysely tehtiin Keskitien säätiön toimeksiannosta. Tutkimuksen suunnitteli ja analysoi Pohjoisranta BCW. Kysely toteutettiin Bilendin M3 Research verkkopaneelissa kesäkuussa 2021. Kyselyyn vastasi 1 000 suomalaista. Otos on iältään, sukupuoleltaan ja alueellisesti kansallisesti edustava.

Lue lisää HybridiSuomi-kansalaiskyselystä HybridiSuomi-sivustolta (www.hybridisuomi.fi).

Lisätietoja:

Ilkka Haavisto, Keskitien säätiö
ilkka.haavisto@eva.fi, 050 331 3823

Johanna Saarinen, Pohjoisranta BCW
johanna.saarinen@bcw-global.com, 050 301 0518