Artikkelit

Kaksoiskuntalaisuus ei innosta mökkeileviä suomalaisia

Ilkka Haavisto ja Johanna Saarinen

Neljällä kymmenestä suomalaisesta on käytössään mökki tai kakkosasunto. He ovat kiinnostuneita kakkoskuntansa e-kuntalaisuudesta, digitaalisten palveluiden kehittämisestä ja mökkiparlamenteista. Sen sijaan kaksoiskuntalaisuudesta innostuu vain joka viides, kertoo HybridiSuomi-hankkeen uusi kansalaiskysely.

Enemmistö mökkeilevistä suomalaisista ei innostu virallisesta kaksoiskuntalaisuudesta – eli siitä, että henkilö voisi maksaa veronsa ja äänestää kahdessa kunnassa. 55 % prosenttia HybridiSuomi-kansalaiskyselyn vastaajista pitää mahdollisuutta kaksoiskuntalaisuuteen melko tai hyvin merkityksettömänä.

Mökkeilijöistä kaksoiskuntalaisuutta pitää erittäin tai melko tärkeänä 20 prosenttia ja 24 % ei osaa ottaa siihen kantaa. Muita myönteisemmin kaksoiskuntalaisuuteen suhtautuvat 25-34-vuotiaat mökkeilijät, joista lähes kolmannes pitää sitä tärkeänä.

Tulos poikkeaa joulukuussa 2020 tehdyn kansalaiskyselyn tuloksista. Silloin reilu neljännes kaikista suomalaisista oli sitä mieltä, että lainsäädännön tulisi mahdollistaa kaksoiskuntalaisuus, ja lisäksi 41 % suomalaisista suhtautui kaksoiskuntalaisuuden mahdollisuuteen varovaisen myönteisesti.

”Kaksoiskuntalaisuutta on pidetty kevään ja kesän aikana paljon esillä, mutta konkreettisia tapoja sen toteuttamiseksi ei ole juuri esitetty. Kyselyn tulokset osoittavat, että suomalaiset haluavat enemmin konkreettisia keinoja vaikuttaa mökkipaikkakunnallaan”, sanoo Keskitien säätiön hallituksen puheenjohtaja Ilkka Haavisto.

Kansalaiskyselyn mukaan 38 prosentilla suomalaisista on käytössään oma tai vuokrattu kesämökki tai kakkosasunto. Tämän lisäksi 15 % aikoo hankkia tai vuokrata sellaisen. Koronapandemia onkin monien tutkimusten mukaan kiihdyttänyt mökkikauppaa. Yli neljännes (27 %) HybridiSuomi-kyselyn vastaajista aikoo viettää mökillään jatkossa vähintään kuukauden vuodessa.

Osa veroista mökkipaikkakunnalle?

Vaikka virallinen kaksoiskuntalaisuus ei mökkeileviä suomalaisia innosta, muut tavat osallistua mökkipaikkakunnan toimintaan kyllä kiinnostavat. Yli puolet suhtautuu myönteisesti tai varovaisen myönteisesti mahdollisuuteen suunnata osa maksamistaan tuloveroista muualle kuin vakinaiseen asuinkuntaansa – esimerkiksi mökkipaikkakuntaan tai vanhempiensa asuinkuntaan. Erityisen kiinnostuneita mahdollisuudesta ovat alle 25-vuotiaat.

Joka kolmas mökkiläinen haluaa myös vaikuttaa mökkipaikkakuntansa päätöksentekoon ja tulla siinä kuulluksi. Suosituimmaksi tavaksi he nostavat e-kuntalaisuuden (52 %), jossa he saisivat digitaalisen palvelualustan kautta oikeuden asioida kunnassa ja hyödyntää sen palveluita. Yhtä tärkeänä mökkiläiset kokevat digitaalisten palveluiden ja tietoyhteyksien parantamisen – esimerkiksi kuntakohtaiset etätyötilat.

”Lähes puolet mökkiläisistä nosti esille myös säännöllisen mökkiparlamentin, jossa kartoitetaan mökkiasukkaiden toiveita kunnan palvelujen kehittämiseksi ja osallistetaan heitä kunnalliseen päätöksentekoon”, kertoo tutkimuksen suunnittelusta vastannut tutkimuspäällikkö Johanna Saarinen Pohjoisranta BCW:stä.

HybridiSuomi-kysely tehtiin Keskitien säätiön toimeksiannosta. Tutkimuksen suunnitteli ja analysoi Pohjoisranta BCW. Kysely toteutettiin Bilendin M3 Research verkkopaneelissa kesäkuussa 2021. Kyselyyn vastasi 1 000 suomalaista. Otos on iältään, sukupuoleltaan ja alueellisesti kansallisesti edustava.

Lue lisää HybridiSuomi-kansalaiskyselystä HybridiSuomi-sivustolta.

Lisätietoja:

Ilkka Haavisto, Keskitien säätiö
ilkka.haavisto@eva.fi, 050 331 3823

Johanna Saarinen, Pohjoisranta BCW
johanna.saarinen@bcw-global.com, 050 301 0518