Selvitykset

HybridiSuomi 2021: mökkikunnan palvelut ja kaksoiskuntalaisuus

HybridiSuomen toisessa kansalaiskyselyssä selvitettiin suomalaisten näkemyksiä identiteetistä, monipaikkaisuudesta ja koronapandemian vaikutuksista etätyöhön ja arkeen. Keskitien säätiön toimeksiannosta tehdyn kansalaiskyselyn suunnitteli ja analysoi viestintätoimisto Pohjoisranta BCW. Kysely toteutettiin Bilendin M3 Research verkkopaneelissa kesäkuussa 2021. Kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Otos on iältään, sukupuoleltaan ja alueellisesti kansallisesti edustava.

Kansalaiskyselyn ensimmäisessä osassa pureudutaan mökkeilevien suomalaisten suhtautumiseen mökkikuntansa palveluihin ja vaikutusmahdollisuuksiin siellä. Kyselyssä kartoitettiin mm. mökkisuomalaisten suhtautumista kaksoiskuntalaisuuteen, joissa henkilö voisi maksaa veronsa ja äänestää kahdessa kunnassa. Lisäksi selvitettiin suomalaisten halukkuutta maksaa osa tuloveroistaan muualle kuin vakituiseen asuinkuntaansa.

Lue lisää kyselyn tuloksista tiedotteesta, jossa Keskitien säätiön hallituksen puheenjohtaja Ilkka Haavisto ja tutkimuksen suunnittelusta ja analysoinnista vastaava Pohjoisranta BCW:n tutkimuspäällikkö Johanna Saarinen kommentoivat tuloksia. Mökkikuntien tarjoamista palveluista mökkiläisille voit lukea artikkeleista Vaalasta ja Pyhtäästä.