Selvitykset

HybridiSuomi: monipaikkaisuus ja kaksoiskuntalaisuus

HybridiSuomi-kansalaiskyselyn toisessa osassa pureudutaan monipaikkaisuuteen ja kaksoiskuntalaisuuteen. Korona-aika mahdollisti etätyöskentelyn ja sai monet harkitsemaan monipaikkaista elämää. Samalla se ajankohtaisti kysymyksen kaksoiskuntalaisuudesta, joka saa suomalaisilta tukea. Lue lisää kyselyyn pohjautuvasta artikkelista, jossa HybridiSuomen neuvonantajat Christell Åström, Asko Peltola ja Perttu Pyykkönen kommentoivat kyselyn tuloksia.