Toiminta-ajatus

Hyvän elämän mahdollisuuksia kaikkialla Suomessa

HybridiSuomi on foorumi keskustelulle monipaikkaisuudesta ja alueiden tasapainoisesta kehityksestä. Tuomme keskusteluun tutkittua tietoa, asiantuntijoiden näkemyksiä ja suomalaisten kokemuksia. HybridiSuomi.fi verkkosivustolla julkaistaan asiantuntija- ja mielipidekirjoituksia, kansalaiskyselyiden tuloksia sekä hankkeen aiheisiin pureutuvia artikkeleja, haastatteluja, videoita ja podcasteja. HybridiSuomi toimii myös sosiaalisen median kanavissa. 

Otamme vastaan ehdotuksia valmiista teksteistä tai juttuideoista. Toivomme aiheiden liittyvän hankkeen käsittelemiin aiheisiin, kuten alueiden tasapuoliseen kehitykseen, kaksoisidentiteettiin sekä monipaikkaisuuteen laajasti käsitettynä (monipaikkainen työ, opiskelu, asuminen, yrittäjyys). Kirjoituksista ei pääsääntöisesti makseta julkaisupalkkiota. Julkaisupäätökset tehdään kunkin sisällön kohdalla erikseen. Katso yhteystietomme täältä.