HybridiSuomi 2021: etätyöt pandemian aikana ja sen jälkeen

HybridiSuomen toisessa kansalaiskyselyssä selvitettiin suomalaisten näkemyksiä identiteetistä, monipaikkaisuudesta ja koronapandemian vaikutuksista etätyöhön ja arkeen. Keskitien säätiön toimeksiannosta tehdyn kansalaiskyselyn suunnitteli ja analysoi viestintätoimisto Pohjoisranta BCW. Kysely toteutettiin Bilendin M3 Research verkkopaneelissa kesäkuussa 2021. Kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Otos on iältään, sukupuoleltaan ja alueellisesti kansallisesti edustava. Kansalaiskyselyn kolmannessa osassa selvitetään, miten ja missä suomalaiset ovat tehneet etätyötä pandemian aikana, ja…

HybridiSuomi 2021: asuinpaikka ja identiteetti

HybridiSuomen toisessa kansalaiskyselyssä selvitettiin suomalaisten näkemyksiä identiteetistä, monipaikkaisuudesta ja koronapandemian vaikutuksista etätyöhön ja arkeen. Keskitien säätiön toimeksiannosta tehdyn kansalaiskyselyn suunnitteli ja analysoi viestintätoimisto Pohjoisranta BCW. Kysely toteutettiin Bilendin M3 Research verkkopaneelissa kesäkuussa 2021. Kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Otos on iältään, sukupuoleltaan ja alueellisesti kansallisesti edustava. Kansalaiskyselyn toisessa osassa selvitetään, missä suomalaiset asuvat ja missä he haluaisivat asua. Etätyön mahdollistama…

HybridiSuomi 2021: mökkikunnan palvelut ja kaksoiskuntalaisuus

HybridiSuomen toisessa kansalaiskyselyssä selvitettiin suomalaisten näkemyksiä identiteetistä, monipaikkaisuudesta ja koronapandemian vaikutuksista etätyöhön ja arkeen. Keskitien säätiön toimeksiannosta tehdyn kansalaiskyselyn suunnitteli ja analysoi viestintätoimisto Pohjoisranta BCW. Kysely toteutettiin Bilendin M3 Research verkkopaneelissa kesäkuussa 2021. Kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Otos on iältään, sukupuoleltaan ja alueellisesti kansallisesti edustava. Kansalaiskyselyn ensimmäisessä osassa pureudutaan mökkeilevien suomalaisten suhtautumiseen mökkikuntansa palveluihin ja vaikutusmahdollisuuksiin siellä. Kyselyssä kartoitettiin…

HybridiSuomi: etätyö ja työnteon uudet muodot

HybridiSuomi-kansalaiskyselyn kolmannessa osassa pureudutaan koronakriisin myötä yleistyneeseen etätyöhön ja sen vaikutuksiin työelämään ja yrityksiin. Neljännes suomalaisista on lisännyt etätöiden tekemistä koronapandemian aikana. Etätyössä nähdään runsaasti hyötyjä ja joka neljäs vastaajista aikoo jatkaa etätyön tekemistä myös muualta kuin vakinaiselta asunnoltaan. Lue lisää kyselyyn pohjautuvasta artikkelista, jossa HybridiSuomen neuvonantajat Johanna Ikäheimo, Juha Vidgrén ja Pekka Sauri kommentoivat kyselyn tuloksia. 

HybridiSuomi: monipaikkaisuus ja kaksoiskuntalaisuus

HybridiSuomi-kansalaiskyselyn toisessa osassa pureudutaan monipaikkaisuuteen ja kaksoiskuntalaisuuteen. Korona-aika mahdollisti etätyöskentelyn ja sai monet harkitsemaan monipaikkaista elämää. Samalla se ajankohtaisti kysymyksen kaksoiskuntalaisuudesta, joka saa suomalaisilta tukea. Lue lisää kyselyyn pohjautuvasta artikkelista, jossa HybridiSuomen neuvonantajat Christell Åström, Asko Peltola ja Perttu Pyykkönen kommentoivat kyselyn tuloksia.