Tutkimus: monipaikkaisuus ei rasita kuntataloutta, vaan tuo useita hyötyjä alueille kausityöläisten ja -lomalaisten muodossa

Monipaikkaisuuden taloudelliset vahvuudet kunnille liittyvät suoriin tuloihin, kuten kiinteistöveroihin ja palvelumaksuihin, sekä paikallisten yritysten saamiin tuloihin kysynnän kasvun myötä. Juuso Koskinen Monipaikkaisuus on ilmiö, joka koostuu usealla paikkakunnalla asumisesta, työskentelystä, opiskelusta ja vapaa-ajasta. Monipaikkaisuudella on erilaisia taloudellisia vaikutuksia kuntiin, ja näitä vaikutuksia on tutkittu eri yhteyksissä. Tuoreimpien tutkimusten mukaan monipaikkaisuuden kustannukset kuntataloudelle ovat vähäisiä ja…

HybridiSuomi-kansalaiskysely: mobiiliyhteydet haastavat monipaikkaisen etätyöskentelyn

Kevään edetessä moni alkaa pohtia toimistonsa siirtämistä mökille. Se edellyttää luotettavaa nettiyhteyttä, joka löytyy vain joka toisesta Suomen vapaa-ajan asunnosta. Juuso Koskinen Lokakuussa 2022 toteutetussa HybridiSuomi-kansalaiskyselyssä selvitettiin suomalaisten asenteita ja mielipiteitä monipaikkaisesta asumisesta ja työnteosta sekä sen mahdollistavista asioista, kuten mobiili- ja verkkoyhteyksistä. Luonnonvarakeskuksen ja Itä-Suomen yliopiston artikkelissa kerrotaan, että Suomessa tietoliikenneyhteydet perustuvat joko kiinteisiin…

HybridiSuomi-kansalaiskysely: Onko monipaikkaisuus mielentila?

Valtaosa suomalaisista suhtautuu monipaikkaiseen elämäntapaan neutraalisti ja yli kolmannes myönteisesti. Monipaikkaisuudessa vetoaa erityisesti mahdollisuus irrottautua arjesta. Jani Kohtanen Monipaikkaisella elämäntavalla tarkoitetaan arkielämän jakamista vakituisen asuinpaikkakunnan ja vapaa-ajan asunnon paikkakunnan välillä. Lokakuussa toteutetussa HybridiSuomi-kansalaiskyselyssä selvitettiin suomalaisten asenteita ja mielipiteitä monipaikkakuntaisuudesta sekä monipaikkaisesta työnteosta. Monipaikkaisen elämän tenho on suomalaisten mielestä ennen kaikkea mahdollisuudessa irrottautua arjesta paikkaa vaihtamalla.…

HybridiSuomi 2021: etätyöt pandemian aikana ja sen jälkeen

HybridiSuomen toisessa kansalaiskyselyssä selvitettiin suomalaisten näkemyksiä identiteetistä, monipaikkaisuudesta ja koronapandemian vaikutuksista etätyöhön ja arkeen. Keskitien säätiön toimeksiannosta tehdyn kansalaiskyselyn suunnitteli ja analysoi viestintätoimisto Pohjoisranta BCW. Kysely toteutettiin Bilendin M3 Research verkkopaneelissa kesäkuussa 2021. Kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Otos on iältään, sukupuoleltaan ja alueellisesti kansallisesti edustava. Kansalaiskyselyn kolmannessa osassa selvitetään, miten ja missä suomalaiset ovat tehneet etätyötä pandemian aikana, ja…

HybridiSuomi 2021: asuinpaikka ja identiteetti

HybridiSuomen toisessa kansalaiskyselyssä selvitettiin suomalaisten näkemyksiä identiteetistä, monipaikkaisuudesta ja koronapandemian vaikutuksista etätyöhön ja arkeen. Keskitien säätiön toimeksiannosta tehdyn kansalaiskyselyn suunnitteli ja analysoi viestintätoimisto Pohjoisranta BCW. Kysely toteutettiin Bilendin M3 Research verkkopaneelissa kesäkuussa 2021. Kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Otos on iältään, sukupuoleltaan ja alueellisesti kansallisesti edustava. Kansalaiskyselyn toisessa osassa selvitetään, missä suomalaiset asuvat ja missä he haluaisivat asua. Etätyön mahdollistama…