Miehittämättömien kyläkauppojen kokeilut yleistyvät – tulevaisuudessa kyläkaupat voivat kuitenkin olla monipuolisia palvelukeskuksia

Kyläkauppojen määrä on vähentynyt viime vuosikymmeninä merkittävästi. Kyläkauppiaat etsivät nyt uusia ratkaisuja taloudellisen kannattavuuden parantamiseen, ja miehittämättömien kyläkauppojen kokeilut yleistyvät ympäri Suomen. Asiantuntijat eivät usko miehittämättömien kauppojen pelastavan suomalaista kyläkauppaperinnettä, sillä monipuoliset palvelut ja tunnearvo ovat monille jopa ruokaostoksia tärkeämpiä. Suomalaisten kyläkauppojen määrä on vähentynyt Maa- ja metsätalousministeriön julkaisun mukaan parin vuosikymmenen aikana noin 500…

Uudet osaajat eivät muuta maakuntiin pelkän työn perässä – arjen ja elinympäristön on oltava mieluisia koko perheelle

Pohjalaismaakunnat pyrkivät nyt ratkaisemaan vihreän siirtymän kiihdyttämää työvoimapulaa erityisesti räätälöidyillä koulutuksilla ja työperäisellä maahanmuutolla. Pohjalaismaakuntien maakuntajohtajien mukaan pehmeitä veto- ja pitovoimatekijöitä ei kuitenkaan saa unohtaa, sillä työpaikan lisäksi kuntien on tarjottava myös mieluisa elinympäristö ja harrastusmahdollisuuksia koko perheelle. Koska uusiutuvan energian ja teollisuuden investoinnit painottuvat nyt läntiseen Suomeen, yhä useamman pohjalaiskunnan on panostettava työvoiman saantiin…

Vihreät investoinnit syventävät työvoimapulaa – maakuntajohtajat etsivät ratkaisuja koulutuksesta ja työperäisestä maahanmuutosta

Työvoiman saatavuus on kasvava haaste useissa maakunnissa, kun vihreän siirtymän investoinnit etenevät suunnittelusta toteutukseen ja hankkeet synnyttävät myös uusia investointeja. Pohjalaismaakuntien maakuntajohtajien mukaan ratkaisuja tulisi hakea erityisesti alueen tarpeisiin räätälöidystä koulutuksesta sekä työperäisestä maahanmuutosta. Pohjalaismaakunnissa pyritään nyt keksimään tapoja, joilla kasvavaan työvoimahaasteeseen voidaan vastata. Maakuntajohtajien mukaan yksi keskeisimmistä ratkaisuista on joustavat ja alueen tarpeisiin räätälöidyt…

Maakunnat houkuttelevat uusiutuvan energian hankkeita ja suuria investointeja – mutta kuka tekee työt?

Uusiutuvan energian ja teollisuuden investoinnit painottuvat nyt maakuntiin – erityisesti läntiseen Suomeen ja pohjalaismaakuntiin. Kun maakunnat onnistuvat houkuttelemaan uusia hankkeita ja investointeja, mutta eivät työntekijöitä, kehitys törmää väistämättä kriittiseen kysymykseen: Kuka tekee työt? Pohjalaismaakuntien maakuntajohtajat uskovat suurimman työvoimahaasteen olevan vasta edessä. Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntajohtaja Heli Seppelvirran mukaan työvoiman saatavuus on krooninen haaste maakunnissa jo nyt…

Monipaikkaisella asumisella on myönteinen vaikutus asuntojen hintoihin, mutta kielteinen tietoliikenneinfrastruktuuriin ja kaupan palvelujen saavutettavuuteen

Venla Heiskanen, Olli Lehtonen, Olli Voutilainen Monipaikkaisuudella tarkoitetaan ilmiötä, jossa ihmisten ajankäyttö ja toiminnot jäsentyvät usean eri paikan sekä näiden välillä tapahtuvan liikkumisen vuorovaikutuksessa. Laveampaan monipaikkaisuuden määritelmään voidaan sisältää päivittäinen liikkuminen ja oleskelupaikan vaihtaminen esimerkiksi kodin, työn ja harrastusten välillä. Rajatummin määritellyssä monipaikkaisuudessa voidaan puhua monipaikkaisesta asumisesta. Tällöin ihmisellä on käytössä kaksi tai useampia eri…