Tutkimukset (MUUT)

Monipaikkaisesta elämästä, etätyöstä ja alueiden tasapainoisesta kehityksestä on tehty ja tehdään jatkuvasti tutkimuksia ja selvityksiä yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa ja ajatuspajoissa. Tälle sivulle kokoamme aihetta käsittelevää tietoa. Otamme vastaan vinkkejä kiinnostavista tutkimuksista ja täydennämme listaamme jatkuvasti.

Vapaa-ajanasukastutkimus 2021

Vapaa-ajan asukkaiden liitto ja Omakotiliitto tutkivat syksyllä mm. vapaa-ajan asukkaiden arvostuksia, etätöiden tekemistä mökillä ja mökkipaikkakunnan palveluiden käyttöä.

64 % vapaa-ajanasukkaista voisi harkita kuntaveron maksamista myös mökkipaikkakunnalle. Sen sijaan heillä ei ole kiinnostusta mökkipaikkakunnan kunnan hallintoon – vain 17 % olisi tästä kiinnostunut.

Mökkiläiset käyttävät kakkoskunnassa eniten rahaa rakentamiseen ja kunnossapitoon sekä päivittäistavaroihin. Tärkeimmiksi vapaa-ajan asumisen kannalta mökkiläiset kokevat julkisen liikenteen, tapahtumat ja harrastukset. Vähiten tärkeitä ovat yllättäen rauhallisuus, luonto ja vesistöjen läheisyys.

Tutkimus tehtiin Webropolilla ja kysely lähetettiin VAAL:in jäsenille ja niille Omakotiliiton jäsenille, joilla on vapaa-ajanasunto. Vastaukset kerättiin syys-lokakuun aikana 2021. Vastaajina oli 515 taloutta.

Vapaa-ajanasukas tutkimus 2021

Suomen Yrittäjien tutkimus monipaikkatyöstä 2021

Suomen Yrittäjien työelämägallup kertoo, että etätyötä on korona-aikana tehnyt noin 1,15 miljoonaa suomalaista (48 % työllisistä). He tekivät keskimäärin noin 70 etätyöpäivää maalis-joulukuussa 2020. Yli 70 prosenttia työelämässä olevista haluaisi tehdä jatkossakin etätöitä. Eniten etätöitä haluavat tehdä ne, joilla on siitä kokemuksia. Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta 30.12.2020–6.1.2021. Vastaajia oli 1061.

Suomen Yrittäjien työelämägallup

Maaseutubarometri 2020

Maaseutubarometri 2020 kertoo, että monipaikkaisuus on vahvistunut. Sen myötä maaseutu on läsnä yhä useamman kansalaisen arjessa. Se, miten maaseutua hyödynnetään, on muuttumassa. Pysyvää on suomalaisten myönteinen suhtautuminen maaseutuun. Maaseutu on hyvän elämän paikka 61 prosentille suomalaisista. Tutkimuksen on tilannut Maaseutupolitiikan neuvosto maa- ja metsätalousministeriöstä ja sen on tuottanut Luonnonvarakeskus. Vastausten keruun on toteuttanut Taloustutkimus Oy.

Linkki tutkimuksen ensimmäiseen osaan

Linkki tutkimuksen toiseen osaan

Elämäntavat pandemian jälkeen

Sitran Elämäntavat pandemian jälkeen -selvityksessä on koottu yhteen yli 1500 suomalaisen kaupunkilaisen näkemys siitä, miten arki pandemian aikana on muuttunut ja mistä muutoksista suomalaiset haluavat pitää kiinni. Syyskuussa 2020 toteutetussa kyselyssä oli mukana asukkaita Suomen suurimmista kaupungeista: Helsingistä, Espoosta, Vantaalta, Tampereelta, Turusta, Oulusta, Jyväskylästä ja Lahdesta. Kesäkuussa 2020 kyselyn taustalle toteutettiin syvähaastatteluja 20:lle niin sanotulle edelläkävijäryhmän edustajalle, jotka ovat kulutuskäyttäytymisen eturintamassa ottamassa käyttöön uusia arjen palveluita ja tavaroita. Kokonaisuutta täydennettiin eri alojen asiantuntijahaastatteluilla.

Lifestyles after lockdown