Riittävätkö mobiiliyhteydet monipaikkaisen maaseudun tarpeisiin?

Olli Voutilainen, Olli Lehtonen, Toivo Muilu, Venla Heiskanen Tietoliikenneyhteydet, vapaa-ajan asukkaat ja monipaikkaisuus Digitalisaatio ja sen yhtenä keskeisenä elementtinä tietoliikenneyhteydet vaikuttavat vahvasti siihen, miten alueet asemoituvat alati kehittyvässä tietoyhteiskunnassa. Infrastruktuuri ja lähes kaikki elinkeinot ovat nykyisin riippuvaisia sähköisestä tiedonsiirrosta. Riittävät ja vakaat tietoliikenneyhteydet ovat myös maaseudun jokapäiväisen elämän, yhteiskunnallisten palveluiden ja taloudellisen toiminnan edellytys. Lisääntyvät…

Pysyvän asutuksen ja monipaikkaisuuden välinen dynamiikka ­­­­­­on altis yhteiskunnan muutoksille

Olli Lehtonen, Venla Heiskanen, Olli Voutilainen, Toivo Muilu Väestöennusteiden mukaan vakituisen väestön alueellinen kehitys eriytyy tulevaisuudessa entisestään. Monilla alueilla, erityisesti maaseudulla, on kuitenkin merkittävä määrä pääosin vapaa-ajan asukkaista koostuvaa kausiasutusta ja samalla monipaikkaista väestöä – toisin sanoen väestöä, joka asuu useammassa kuin yhdessä paikassa, esimerkiksi vakituisessa asunnossaan ja vapaa-ajan asunnollaan. Monipaikkaisen väestön tulevaa kehitystä on…

Maaseutujärjestöt perustivat Eläköön Maaseutu -foorumin – tavoitteena vahvistaa maaseudun toimijuutta ja hyvinvointia yhteistyön kautta

Juuso Koskinen Yhdeksän merkittävää kotimaista maaseutujärjestöä on perustanut uuden yhteisen Eläköön maaseutu! -foorumin. Perustamisvaiheessa mukana olevat järjestöt ovat 4H, Keskitien säätiö, Maa- ja kotitalousnaiset, Maaseudun Sivistysliitto, Maaseudun Uusi Aika, MTK, ProAgria, SLC ja Suomen Kylät. Foorumin tarkoituksena on tiivistää maaseudun järjestöjen yhteistyötä, luoda yhteistä tulevaisuuskuvaa ja vahvistaa maaseudun roolia aktiivisena toimijana pikemmin kuin toimien kohteena.…

Mökkiläisdemokratiaa vapaa-ajan asukastoimikunnissa – vaikuttamisella paikallisyhteisössä voi edistää yhteisiä asioita

Riku Lievonen Suomalaisilla mökkeilijöillä on paikkakunnasta riippuen erilaisia vaikuttamisen mahdollisuuksia mökkipaikkakuntansa asioihin. Mökkiläisparlamenteilla on Suomessa jo verrattain pitkät perinteet. Ensimmäiset parlamentit on perustettu vuosina 2004 ja 2005. Pontimena on ollut alun alkaen Saaristoasiain neuvottelukunnan (SANK) esitys, jonka mukaan mökkikuntiin perustettaisiin mökkiläisistä ja kunnan edustajista koostuva yhteinen mökkiläistoimikunta. Toimikunnan tehtävänä olisi yhdessä kunnan kanssa käsitellä mökkiläisten…

Keskitien säätiö lahjoitti yliopistoille

Hannu Kallio Keskitien säätiö lahjoitti 29.6.2022 yliopistojen varainhankintaan 180 000 euroa. Varoja sai yhdeksän yliopistoa, Helsingistä Lappiin ja Vaasasta Itä-Suomeen. Nyt päättyneessä kampanjassa Sitra oli sitoutunut tietyin rajoituksin lisäämään jokaiseen avustussummaan oman panoksensa 2,5 kertaisena. Näin säätiön lahjoitus merkitsee jopa 630 000 euron lisäystä yliopistojen peruspääomiin. Keskitien säätiölle osallistuminen vastinrahakampanjaan oli jo kolmas kerta ja…