Suomalaisilta tukea kaksoiskuntalaisuudelle

Korona-aika mahdollisti etätyöskentelyn ja sai monet harkitsemaan monipaikkaista elämää. Samalla se ajankohtaisti kysymyksen kaksoiskuntalaisuudesta, joka saa tukea HybridiSuomi-kansalaiskyselystä. HybridiSuomen neuvonantajat Christell Åström ja Asko Peltola kommentoivat kyselyn tuloksia. Teksti: Jarno Forssell Reilu neljännes suomalaisista on sitä mieltä, että lainsäädännön tulisi mahdollistaa kaksoiskuntalaisuus – eli se, että henkilö voi olla kirjoilla useammalla paikkakunnalla. Näiden lisäksi 41…

HybridiSuomi-kansalaiskysely: suomalaisilta tukea kaksoiskuntalaisuudelle

HybridiSuomi-kansalaiskyselyn mukaan koronapandemia on lisännyt monipaikkaisuutta. Kolmasosa etätyötä tekevistä on tehnyt töitä myös muualla kuin vakinaisessa asunnossaan. Suomalaiset suhtautuvat myönteisesti kaksoiskuntalaisuuteen ja uskovat, että kaupungistumisen rinnalla on mahdollista kehittää tasapainoisemmin myös alueita ja maaseutua. Reilu neljännes suomalaisista on sitä mieltä, että lainsäädännön tulisi mahdollistaa kaksoiskuntalaisuus – eli se, että henkilö voi olla kirjoilla useammalla paikkakunnalla.…

Kaksoisidentiteetti tasoittaa näkemyksiä kaupungistumiseen

Joka kolmas suomalainen kokee olevansa identiteetiltään sekä kaupunkilainen että maalainen. Valtaosa uskoo kaupungistumisen etenevän, mutta kannattaa nykyistä tasapainoisempaa alueiden ja maaseudun kehittämistä. HybridiSuomen neuvonantajat Karina Jutila ja Pekka Sauri kommentoivat kyselyn tuloksia. Teksti: Jarno Forssell Kaksi kolmesta suomalaisesta uskoo kaupungistumiskehityksen jatkuvan väistämättä, mutta vain kolmannes pitää sitä toivottavana. Tämä käy ilmi HybridiSuomi-kansalaiskyselyssä, jossa selvitettiin kansalaisten…