Selvitykset

HybridiSuomi 2021: etätyöt pandemian aikana ja sen jälkeen

HybridiSuomen toisessa kansalaiskyselyssä selvitettiin suomalaisten näkemyksiä identiteetistä, monipaikkaisuudesta ja koronapandemian vaikutuksista etätyöhön ja arkeen. Keskitien säätiön toimeksiannosta tehdyn kansalaiskyselyn suunnitteli ja analysoi viestintätoimisto Pohjoisranta BCW. Kysely toteutettiin Bilendin M3 Research verkkopaneelissa kesäkuussa 2021. Kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Otos on iältään, sukupuoleltaan ja alueellisesti kansallisesti edustava.

Kansalaiskyselyn kolmannessa osassa selvitetään, miten ja missä suomalaiset ovat tehneet etätyötä pandemian aikana, ja millaisia vaikutuksia omaan arkeen etätyömahdollisuudella ja monipaikkaisuudella on ollut. Kyselyssä selvitetään myös, miten suomalaiset uskovat etätyön jatkuvan myös koronapandemian jälkeen ja mitkä tekijät helpottaisivat etätyön tekemistä muualta kuin vakinaisesta kodista käsin.

Lue lisää kyselyn tuloksista tiedotteesta (linkki), jossa Keskitien säätiön hallituksen puheenjohtaja Ilkka Haavisto ja tutkimuksen suunnittelusta ja analysoinnista vastaava Pohjoisranta BCW:n tutkimuspäällikkö Johanna Saarinen kommentoivat tuloksia. Aihetta käsitellään myös Tilastokeskuksen erikoistutkija Hanna Sutelan haastattelussa (linkki) HybridiSuomi-sivustolla.