Selvitykset

HybridiSuomi-kansalaiskysely: mobiiliyhteydet haastavat monipaikkaisen etätyöskentelyn

Kevään edetessä moni alkaa pohtia toimistonsa siirtämistä mökille. Se edellyttää luotettavaa nettiyhteyttä, joka löytyy vain joka toisesta Suomen vapaa-ajan asunnosta.

Juuso Koskinen

Lokakuussa 2022 toteutetussa HybridiSuomi-kansalaiskyselyssä selvitettiin suomalaisten asenteita ja mielipiteitä monipaikkaisesta asumisesta ja työnteosta sekä sen mahdollistavista asioista, kuten mobiili- ja verkkoyhteyksistä.

Luonnonvarakeskuksen ja Itä-Suomen yliopiston artikkelissa kerrotaan, että Suomessa tietoliikenneyhteydet perustuvat joko kiinteisiin yhteyksiin tai mobiiliverkkoihin. Kiinteitä yhteyksiä on rakennettu eniten kaupunkeihin ja taajamiin siinä missä harvaan asutulla maaseudulla monien asukkaiden ja mökkiläisten yhteydet perustuvat pääosin matkapuhelinverkkoihin. Yhteyden nopeus ja luotettavuus aiheuttavat haasteita monille etätyötä tekeville.

HybridiSuomi-kansalaiskysely osoittaa, että vain 51 prosentilla vastaajista on vapaa-ajan asunnollaan riittävät verkkoyhteydet etätöiden tekemistä varten. Heikoimmat verkkoyhteydet ovat Itä-Suomessa asuvilla vastaajilla (35 %). Hieman yllättäen Pohjois-Suomessa koetaan, että yhteydet ovat isommalla osalla vastaajista paremmalla tasolla (58 %) kuin Etelä-Suomessa (55 %).

Nopeat tietoliikenneyhteydet merkittäviä 77 prosentille suomalaisista

Kyselyyn vastanneista työssäkäyvistä suomalaisista 45 prosentilla on ollut mahdollisuus tehdä etätöitä koronapandemian aikaisten etätyösuositusten päättymisen jälkeen. Heistä peräti 69 prosenttia on tehnyt vähintään jonkin verran etätöitä myös oman vakituisen asunnon ulkopuolella. Vajaa viidennes (18 %) vastaajista on tehnyt yli puolet ajasta töitä muualla kuin vakituisessa asunnossaan. Erityisesti 18–44-vuotiaiden ikäryhmissä moni pitää todennäköisenä, että tulee työskentelemään etänä mökillä tai kakkosasunnolla tulevaisuudessa.

Luonnonvarakeskuksen ja Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden mukaan riittävät ja vakaat tietoliikenneyhteydet ovat myös maaseudun jokapäiväisen elämän, yhteiskunnallisten palveluiden ja taloudellisen toiminnan edellytys. Suomalaiset pitävät vähittäistavarakaupan, terveys- ja sosiaalipalveluiden ja nopeiden tietoliikenneyhteyksien toimivuutta tärkeimpinä asioina monipaikkaisen elämän ja työnteon kannalta. Kansalaiskyselyn mukaan nopeat tietoliikenneyhteydet ovat hyvin tai melko tärkeitä jopa 77 prosentille vastanneista. Siksi niihin tulisi panostaa jatkossakin kaikkialla Suomessa.

HybridiSuomi-kysely tehtiin Keskitien säätiön toimeksiannosta. Tutkimuksen suunnitteli ja analysoi Pohjoisranta BCW. Kysely toteutettiin Bilendin M3 Research verkkopaneelissa lokakuussa 2022. Kyselyyn vastasi 1 000 suomalaista. Otos on iältään, sukupuoleltaan ja alueellisesti kansallisesti edustava.

Lisätietoja:

Ilkka Haavisto, Keskitien säätiö
ilkka.haavisto@eva.fi, +358 50 331 3823

Riku Lievonen, Pohjoisranta BCW
riku.lievonen@bcw-global.com, +358 40 832 7479