HybridiSuomi: identiteetti ja kaupungistuminen

HybridiSuomi-kansalaiskyselyssä selvitettiin kansalaisten näkemyksiä identiteetistä, monipaikkaisuudesta ja koronapandemian vaikutuksista etätyöhön ja arkeen. Keskitien säätiön toimeksiannosta tehdyn kansalaiskyselyn suunnitteli ja analysoi viestintätoimisto Pohjoisranta BCW. Kysely toteutettiin Cintin verkkopaneelissa joulukuussa 2020 ja siihen vastasi 1 000 suomalaista. Otos on iältään, sukupuoleltaan ja alueellisesti väestöä edustava. Kansalaiskyselyn ensimmäisessä osassa pureudutaan identiteettiin ja kaupungistumiseen. Joka kolmas suomalainen kokee olevansa…