Selvitykset

HybridiSuomi: etätyö ja työnteon uudet muodot

HybridiSuomi-kansalaiskyselyn kolmannessa osassa pureudutaan koronakriisin myötä yleistyneeseen etätyöhön ja sen vaikutuksiin työelämään ja yrityksiin. Neljännes suomalaisista on lisännyt etätöiden tekemistä koronapandemian aikana. Etätyössä nähdään runsaasti hyötyjä ja joka neljäs vastaajista aikoo jatkaa etätyön tekemistä myös muualta kuin vakinaiselta asunnoltaan. Lue lisää kyselyyn pohjautuvasta artikkelista, jossa HybridiSuomen neuvonantajat Johanna Ikäheimo, Juha Vidgrén ja Pekka Sauri kommentoivat kyselyn tuloksia.