Monipaikkaisuus elävöittää paikallisyhteisöjä

HybridiSuomi -kansalaiskysely osoittaa selkeästi sen, että monella suomalaisella on vahva kaksoisidentiteetti, jopa moninaisempi. Useat meistä kokevat olevansa maaseutulaisia ja kaupunkilaisia yhtä aikaa. Mahdollisuus monipaikkaiseen elämiseen tuo vaihtelua arjen rutiineihin sekä lisää merkittävää vuorovaikutusta maaseudun ja kaupunkien välille, kirjoittaa kunnallispolitiikan dosentti Kaija Majoinen. Kyselyn tulokset tuovat myös selkeästi esiin sen kehittämispotentiaalin, mitä etätyön ja monipaikkaisuuden lisääntyminen…