Monipaikkaisuus tulee ottaa huomioon sote- ja sotu-uudistuksissa

Koronapandemia on osoittanut, ettei ihmisten työ ja arki ole enää samalla tavalla paikkaan sidottua kuin aikaisemmin ja että ihmiset haluavat käyttää mahdollisuuksia asua ja tehdä työtä eri paikoissa. Yhteiskunnalliset uudistukset pyrkivät ratkaisemaan menneisyydessä havaittuja ongelmia, mutta niillä on vaikutuksia myös siihen, millainen tulevaisuus on mahdollinen. Miten sosiaaliturva voisi tukea monipaikkaista asumista Suomessa? Tukevatko tulonsiirrot ja…

Maahanmuuttajat kotoutuvat paremmin maaseudulla

Suhtautumissa maahanmuuttoon on eroja kaupunkien ja maaseutumaisten kuntien välillä. ”Syitä löytyy niin kuntien taloustilanteesta kuin ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta”, kirjoittaa politiikan tutkija Ilona Lahdelma. Kiihtyvä kaupungistuminen ja maahanmuuton kasvu tapahtuivat Euroopassa samaan aikaan. On ollut monen tekijän summa, että maahanmuutto on kohdistunut lähinnä kaupunkeihin. Yhtäältä kyse on tarjonnasta maahanmuuton alkaessa: missä on ollut tarjolla edullisia asuntoja…

Etätyö tuli jäädäkseen

Koronakriisi on laittanut suomalaista työelämää uuteen asentoon. Moni on siirtynyt tekemään töitä kotiinsa tai vapaa-ajan asuntoonsa. Etätöitä on tehnyt työllisistä 48 prosenttia eli noin 1,15 miljoonaa. Keskimäärin maalis-joulukuussa on tehty noin 70 etätyöpäivää per työntekijä, kirjoittaa Mikael Pentikäinen. Etätyö tuskin loppuu, kun koronakriisi toivottavasti joskus hellittää, sillä työntekijöiden kokemukset monipaikkatyöstä ovat selkeästi valtaosin myönteisiä. Yli…

Monipaikkaisuus elävöittää paikallisyhteisöjä

HybridiSuomi -kansalaiskysely osoittaa selkeästi sen, että monella suomalaisella on vahva kaksoisidentiteetti, jopa moninaisempi. Useat meistä kokevat olevansa maaseutulaisia ja kaupunkilaisia yhtä aikaa. Mahdollisuus monipaikkaiseen elämiseen tuo vaihtelua arjen rutiineihin sekä lisää merkittävää vuorovaikutusta maaseudun ja kaupunkien välille, kirjoittaa kunnallispolitiikan dosentti Kaija Majoinen. Kyselyn tulokset tuovat myös selkeästi esiin sen kehittämispotentiaalin, mitä etätyön ja monipaikkaisuuden lisääntyminen…