Selvitykset

HybridiSuomi 2021: asuinpaikka ja identiteetti

HybridiSuomen toisessa kansalaiskyselyssä selvitettiin suomalaisten näkemyksiä identiteetistä, monipaikkaisuudesta ja koronapandemian vaikutuksista etätyöhön ja arkeen. Keskitien säätiön toimeksiannosta tehdyn kansalaiskyselyn suunnitteli ja analysoi viestintätoimisto Pohjoisranta BCW. Kysely toteutettiin Bilendin M3 Research verkkopaneelissa kesäkuussa 2021. Kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Otos on iältään, sukupuoleltaan ja alueellisesti kansallisesti edustava.

Kansalaiskyselyn toisessa osassa selvitetään, missä suomalaiset asuvat ja missä he haluaisivat asua. Etätyön mahdollistama monipaikkainen elämä on tuonut lisää vaihtoehtoja asuinpaikan suhteen, ja se näkyy selvästi suomalaisten tulevaisuudensuunnitelmissa.

Kyselyn tässä osassa selvitettiin myös sitä, mistä suomalaisten identiteetti muodostuu ja kuinka moni kokee olevansa kaupunkilainen, maalainen tai sekä-että. Vaikuttaa siltä, että suomalaisilla on melko vakiintunut identiteetti, joka perustuu nykyiseen asuinpaikkaan, lapsuuden ja nuoruusvuosien asuinpaikkaan sekä omiin sukujuuriin.

Lue lisää kyselyn tuloksista tiedotteesta, jossa Keskitien säätiön hallituksen puheenjohtaja Ilkka Haavisto ja tutkimuksen suunnittelusta ja analysoinnista vastaava Pohjoisranta BCW:n tutkimuspäällikkö Johanna Saarinen kommentoivat tuloksia. Lue myös toimittaja Jari Korkin kokemuksista monipaikkaisesta elämästä ja sen myötä muodostuneesta hybridi-identiteetistä. Haastattelu HybridiSuomen sivustolla.